ISO 100, 1/160 s, F9.0 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/160 s, F7.1 ISO 100, 1/200 s, F8.0
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 100, 1/160 s, F7.1 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/125 s, F6.3 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/60 s, F4.5
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 100, 1/30 s, F3.5 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/200 s, F8.0 ISO 100, 1/160 s, F7.1
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vygenerováno Sunday, August 30, 2009 v 2:34:44 PM programem Zoner Photo Studio 11
(c) 2008 ZONER software